Hold og tilmelding

Valg af hold

 
Vi har flere børnehold, som aldersmæssigt overlapper hinanden. Vi har valgt at holdene skal overlappe hinanden, da børn er meget forskellige.
Er I er i tvivl om, hvorvidt jeres børn/barn skal tilmeldes det ene eller det andet hold, fordi de har en alder, som passer til flere hold, fx et 4 årigt barn, som både kan tilmeldes Puslinge (3-4 år) eller Turbodrenge/Pigefræs (4-6 år), er det en god idé at vurdere, hvor barnet er motorisk, og om det er bedst for jeres børn/barnet at være blandt de yngste på Pigefræs/Turbodrenge, eller om det er bedre at være et af de større børn på Puslingeholdet.
Lav en vurdering af, hvad I mener, er bedst for jeres børn/barn.
Det er vigtigt, at I og jeres børn/barn har en god fornemmelse af at gå til gymnastik.

Er du I tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os

Prøvegange og afmelding

Ved tilmelding på et hold i Ry Gymnastikforening er det muligt med 3 prøvegange. Disse prøvegange er de 3 første gange efter tilmeldingen - du skal altså tillmelde dig, inden du møder op og prøver holdet. Fortrydelse af tilmeldingen skal sendes skriftligt via e-mail til foreningens kasserer på kasserer@rygymnastik.dk. Fortrydelsen skal være i RyGF’s hænde senest dagen før din 4. træningsgang, herefter er det ikke muligt at få sit kontingent refunderet. Ovenstående står ligeledes i handelsbetingelserne, der underskrives ved tilmelding (kan også findes øverst på siden 'Holdoversigt')

Alle afbud til konkurrencer, kurser, events og skoler skal ske skriftligt via e-mail til formand@rygymnastik.dk. Et rettidigt afbud skal være i foreningens hænde senest 14 dage før start på konkurrencer, kurser, events og skoler, hvorefter det fulde kursusgebyr refunderes. Ved konkurrencer afholdt af GymDanmark skal afbuddet dog komme 3 uger før konkurrencen jævnfør GymDanmarks regler.
• Ved afbud mindre end 14 dage før og frem til 1 uge før start tilbageholdes kr. 50 %.
Er kursusprisen 100 kr. eller derunder tilbageholder RyGF det fulde beløb.
• Ved afbud mindre end 1 uge før start tilbageholdes det fulde deltagergebyr.

Kontingent 2023/2024

 

 

Børnehold

- Forælder/Barn (Kontigentet dækker et barn og en voksen.Tilmeldes i barnets navn og fødselsdato)
- Puslinge
- Turbodrengene, Pigefræs og MiniMix
- Springhold til og med 10. kl. 
- Dansehold til og med 6.
- Parkour
kr. 650,00
 

Stortrampolin

kr. 750,00
I 2018 indførte Gym Danmark at der skal betales licens for at deltage i stævner. Denne udgift er ikke indeholdt i prisen.  Herudover er der en udgift til dragter og deltagelse i træf. Foreningen stiller alternative dragter til rådighed, hvis I ikke ønsker at købe en stævnedragt.
 
CP (Cerebral Parese) Trampolin
kr. 850,00

 

Voksnenhold

- Labre Ladies
- Cross-fit og Core træning
kr. 800,00


Seniorhold

- Tirsdagsholdet
kr. 500,00
 

TeamGym Spireholdet

kr. 500,00
Udover denne pris vil der være en udgift til dragter og betaling for deltagelse til begynderstævne. 
 

TeamGym

kr. 2300,00
Kontingentet på Teamgym betales i to rater á 1150 en ved sæsonstart og en efter jul. Det dækker udgifter til deltagelse i konkurrencer samt konkurrencetøj.  Konkurrencelicens betales ved siden af. Det er forældrenes ansvar at indløse licens hos Gym Danmark (på www.gymtranet.dk)

 

 
Ry Gymnastikforening
Bodalsvej 17 |  8680 Ry  |   50 52 96 03    formand@rygymnastik.dk  |  CVR 33890710
Følg os på Facebook
Ry Gymnastikforening | Skæphøj 52 | 8680 Ry | Tlf.: 28899093 MobilePay: 97065