Ry Gymnastikforening

Ry Gymnastikforening blev oprettet som selvstændig forening den 9. december 1987.
 Foreningens formål er ifølge vedtægterne:
 "Ved idræt og andet kulturelt arbejde at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel".
 Motiverede forslag til nye aktiviteter og arrangementer i overensstemmelse med formålsparagraffen modtages gerne

Årsberetning 2021/2022 

Bestyrelsen marts 2022. v. formand Marlene Thanning Helms RyGF

Vi troede på, at covid-19 var overstået i denne sæson. Helt upåvirket af covid-19 gik sæsonen dog ikke, og vi havde flere perioder med aflysninger.
De skiftende regler for håndtering af smitte i forskellige sektorer, var det en kunst at forklare, hvorfor man kunne samles i fritiden, når skolerne havde flere restriktive ordninger.
Sæsonen blev gennemført, og vi havde den absolutte glæde at kunne afholde vores traditionsrige forårsopvisning.                                                                                             

Afholdelse af holdene og aflysninger
Sæsonholdene er alle gennemført, dog med aflysninger grundet smitte.
SøndagsTons har haft en lukkeperiode og har derefter kørt med tilmeldinger i en længere periode.
Åbenspring har vi ikke oprettet, da vi ikke vurderede, at det var etisk korrekt at tilbyde, at man kunne mødes på tværs af klasser og årgange i kommunen, set i relation til de gældende regler på skoleområdet.
Vores børnedag i Ry Hallerne, BGI-weekenden og planlagte events for vores unge mennesker i hallen har vi aflyst grundet Covid – 19. Ligeledes er konkurrencerne for Teamgym og trampolin været udskudt/ aflyst.
 
Bestyrelsen
Bestyrelsen har arbejdet med en strategi frem til 2025. (
Vi startede sæsonen med et opstartsmøde for instruktører og hjælpetrænere.Vi ville gerne samle foreningen efter corona til flere events på tværs af holdene. På mødet kom der mange gode ideer, og vi startede med en tur til klatreparken i Vejle. Desværre var der ikke helt så mange tilmeldte, som vi havde håbet på. Øvrige tiltag blev stoppet af corona.
Bestyrelsen vil fremadrettet arbejde med at binde foreningen sammen på tværs af hold.
Flere fra bestyrelsen har arbejdet med opvisningstøjet, købt nyt tøj og foræret væk af det, der ikke rigtig kunne bruges mere. Der lavet optællinger, samt lavet et onlinekatalog. Et kæmpe arbejde. Foreningen holder fast i, at alle låner tøj til opvisningerne, så der ikke kommer en ekstra udgift til medlemmerne.
Vi tænker i dag, at vi råder over flotte dragter til alle hold.
Vi prøvede i år med t-shirts til forældre/barn og puslinge. Dette har ikke helt fungeret, da der er en del forældre, der ikke har fået reageret på mailen, og RyGF har ikke sendt ud til nye, der startede midt i sæsonen.

Vi havde håbet at kunne tage fat på kursusvirksomheden, men denne indsats er ikke blevet til noget pga. usikkerheden vedrørende corona.
Hjemmesiden og sociale medier har en konstant opmærksomhed. Det er dog frivilligt arbejde, der skal fodre siderne, og der vil være perioder, hvor alting ikke altid er opdateret, selvom der bruges mange ressourcer.

Formanden og Birthe Sørensen er på vegne af Ry Gymnastikforening involveret i projektet 100 åndehuller. Konkret bringer det med sig at Tirsdagsholdet laver noget sommergymnastik med sang, samt 4 events for ældre med børnebørn hvor omdrejningspunktet er bålmad og bevægelse. Der vil kunne komme flere events med.
 
 
Tilbagebetalinger af BGI og fest for Tirsdagsholdet
Det var en svær beslutning igen at skulle aflyse BGI i sidste sekund, men det var den rigtige beslutning. Vi har valgt at tilbagebetale alle deltagerne. BGI har udvist stor forståelse og har ikke opkrævet leje og penge for mad.
Tirsdagsholdet fik efter en udsat fest endelig afholdt den fest, som RyGF besluttede at give som kompensation for indbetalte kontingenter i sæson 20/21. Det blev en rigtig fin aften med mange deltagere.  
 

Det daglige arbejde i foreningen:

Udvikling i medlemstallet 
06/07 - antal medlemmer: 334
07/08 - antal medlemmer: 412
08/09 - antal medlemmer: 417
09/10 - antal medlemmer: 512
10/11 - antal medlemmer: 609
11/12 - antal medlemmer: 735
12/13 - antal medlemmer: 717
13/14 - antal medlemmer: 872
14/15 - antal medlemmer: 898
15/16 - antal medlemmer: 912
16/17 - antal medlemmer: 968
17/18 - antal medlemmer: 910
18/19 - antal medlemmer: 927
19/20 - antal medlemmer 808
20/21 - antal medlemmer 837
 
I sæson 21/22 843 medlemmer

Økonomisk balance.
Bliver gennemgået ved fremlæggelse af årsregnskabet.


Ventelister
Ved sæsonafslutning har vi 111 på venteliste. Ventelisten har været stigende over de sidste år. Det er et kardinalpunkt i vores forening, at vi få flere instruktører med kvalifikationer i dans, gymnastik og parkour.
Samtidig med at RyGF skal arbejde for flere træningstider, dette er dog under pres, da Ry ikke har kapacitet til alle foreningernes ønsker om relevante træningstider fra Idrætslivet.

 
Trampolinstævner samt TeamGym og Spire konkurrenceholdene
Konkurrencerne og træf har været aflyst i dec, jan og feb.  Det er et hårdt slag for alle, da konkurrencegymnastikken bliver bygget op over mange sæsoner, og næste år hold bliver formet i sæsonen. TeamGym var til den første konkurrence på Forårsopvisningsdagen. For mange af deltagerne var det deres første konkurrence, og der var igen kommet nye regler, trænerteamet skulle forholde sig til. Det blev en god konkurrence med tilfredsstillende resultater.
Trampolinspringerne har været til to træf og her har der alle gangen været flotte spring og gode resultater.   
 
 
TAK til alle frivillige lige fra bestyrelsen til instruktør og hjælpetræner.
TAK til alle jer frivillige, der har tilbudt jeres hjælp til en enkelt eller flere træninger, og til at give en hånd med i foreningsarbejdet.

Ry Gymnastikforening
Bodalsvej 17 |  8680 Ry  |   50 52 96 03    formand@rygymnastik.dk  |  CVR 33890710
Følg os på Facebook
Ry Gymnastikforening | Skæphøj 52 | 8680 Ry | Tlf.: 28899093 MobilePay: 97065